Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Fem etater var samlet til felles innsats ved Neiden tollsted i går.

Statens vegvesen, Politiet, Toll, Skatteetaten og Arbeidstilsynet var samlet til storkontroll ved Neiden og finskegrensa i går. Over 100 kjøretøy var innom kontrollplassen. Det resulterte blant annet i én begjæring på grunn av manglende EU-kontroll, ett bruksforbud på grunn av lastsikring, og to sjåfører ble anmeldt for promille. I tillegg vil enkelte virksomheter bli fulgt opp i etterkant av kontrollen når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

– Vi er godt fornøyd med gjennomføringen og resultat av kontrollen. Sammen skal vi sikre like konkurranseforhold i transportbransjen, ordnede forhold for yrkessjåfører og ikke minst at trafikksikkerheten blir godt ivaretatt langs norske veier, sier seksjonsleder Helle Torill Sandvik i Statens vegvesen.

De fem etaten kontrollerte blant annet kjøre-/hviletid, sjåførenes ID og lønns- og arbeidsforhold.

Flere samarbeidskontroller

Det skjer flere ganger i året at to eller flere etater har kontroll sammen, og arbeidet har de siste årene blitt mer formalisert. Det har resultert i store kontroller med alle etatene flere ganger i året i hele landet.

– Det overordnede målet er å bruke etatenes ulike ressurser innen tilsyns- og kontrollarbeidet på mest mulig målrettet og effektiv måte. Dette er den andre store samarbeidskontrollen i nord i år, og vi kommer også til å ha flere i framtiden, sier Sandvik.

 

Kontroll Neiden
Over 100 kjøretøy ble kontrollert på Neiden tollsted. Foto: Hans Atle Strømeng
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark