Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Ansatte i landbruksnæringa kan fra 2020 kjøre fem mil (i luftlinje) med traktor og annet landbruksutstyr langs offentlig veg

Tidligere var grensen for å kjøre traktor med utstyr på offentlig veg 34 kilometer langs veg. Dette er blant endringene i bestemmelser om kjøring med landbruksmaskiner på offentlig veg. Andre praktiske endringer er:

 • Kjettinger til traktor er kun påbudt der det er forventet kjøring på veg som er snø- eller isdekket.
 • Traktorkjøring med brede dekk, tvillinghjul eller gummidekk uten utstyr bakpå blir også tillatt mellom jordene på offentlige veg.
 • Kjøring med bred landbruksmaskin til og fra jordbruksarealer, verksted, kjøp/salgssted og landbruksentreprenørkjøring blir en del av vilkåret om "vanlig bruk".

Enklere og tilpasset dagens drift

De nye reglene har tatt høyde for praktiske hensyn og bidrar til lik praksis, samtidig som de ivaretar trafikksikkerheten.

Forskriftsendringene trådte i kraft 15. januar.
(
Det er § 5-5 nr. 6 som er blitt endret)

-Bakgrunnen for endringene er at Samferdselsdepartementet ønsker et enklere regelverk for dem som kjører brede landbruksmaskiner (inntil 3,50 m) på offentlig veg og å sikre lik praksis. Færre gårder, mer samdrift, maskinsamarbeid, mer leid jord og lengre kjøreavstander skaper behov for å kunne kjøre lengre.

Det sier Asia Akther i Statens vegvesen som har ledet arbeidet med endringene.

Ønsket endring

Representanter for landbruksnæringa har i lengre tid etterlyst klarere regler for slik kjøring. Ei arbeidsgruppe ledet av Statens vegvesen har jobbet fram endringene. De andre deltagerne i gruppa har vært:

 • Norges Bondelag
 • Arbeidstilsynet
 • Matmerk
 • Norges Lastebileierforbund
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Norsk Landbruksrådgivning
 • Bedre Gardsdrift
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Utrykningspolitiet/Politidirektoratet

Norges Bondelag vil i samarbeid med Statens vegvesen sørge for bedre kunnskap om og praktisering av reglene om merking av bred transport for å ivareta trafikksikkerhetshensyn.

Foto: Statens vegvesen