Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Ikke alle typer elsparkesykler som selges og brukes i Norge oppfyller kravene for å bli definert som sykkel.

I media hører vi stadig om elsparkesykler som går i mer enn 20 km/t, og stadig oftere ser vi elsparkesykler med sete. Mange vet nok godt at de benytter et kjøretøy som går ut over det regelverket tillater, mens andre ikke helt kjenner reglene.

Hastighet avgjørende

La oss gjøre det helt klart: Elsparkesykler med høyere hastighet enn 20 km/t eller med sete, faller ikke inn under definisjonen av sykkel. Den kan ikke benyttes i sykkelfelt, på gang/sykkelveier, fortau eller andre steder som er forbeholdt syklende og gående.

All kjøring med sparkesykkel over 20 km/t betinger at det er tegnet ansvarsforsikring og at kjøretøyet oppfyller en rekke tekniske krav. Det kan også være krav til førerkort, hjelm, registrering mm.

Elsykler som er innrettet slik at hjelpemotoren gir kraft også ved hastigheter over 25 km/t, eller som har fremdrift kun ved motorkraft også over 6 km/t, er ikke lenger en sykkel, men moped. For at du skal kunne benytte en moped på lovlig måte, må du følge alle bruks- og tekniske krav som følger av denne kjøretøygruppen.

Er det lov å bruke slike kjøretøy på private områder?

Vegtrafikkloven gjelder all trafikk med motorvogn. Den er ikke avgrenset til offentlig vei. Det vil si at vegtrafikkloven til og med gjelder inne i din egen stue, hvis du velger å bruke en motorvogn der! Ulovlige elsparkesykler og elsykler er derfor heller ikke lov å bruke på private områder.

Ulovlig bruk av elsparkesykler og elsykler vil kunne medføre forelegg, bøter, utsettelse av retten til å ta førerkortet m.m. Om du er uheldig og skader andre personer eller andres eiendeler, vil dette også kunne få store økonomiske konsekvenser for deg.

Du, som fører av et kjøretøy, har plikt til enhver tid å sørge for at kjøretøy er i forsvarlig og forskriftsmessig stand, og at det ikke brukes hvis det ikke oppfyller kravene.

For mer informasjon om regelverket, se vegvesen.no.

Elsparkesykkel i trikkeskinne
Elsparkesykkel med høyere hastighet enn 20 km/t, kan ikke benyttes i sykkelfelt, på gang/sykkelveier, fortau eller andre steder som er forbeholdt syklende og gående. ( Foto: Henriette Busterud