Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

For rundt ti år siden var de fleste negative til kollektivfelt og bompenger. Nå er de fleste positive.

Folk var også misfornøyd med at bompenger skulle gå til tiltak for dem som går, sykler og kjører buss. Nå er 75 prosent for.

Vi prøver vi å forklare på en enkel måte at de som kjører bil faktisk bør takke dem som velger kollektiv, sykling og gåing. De slipper bilistene fram.

Fram til 2008 hadde Trondheim i flere år landets dårligste luftkvalitet, og det var lange køer inn til sentrum. Så ble Miljøpakken lansert med diverse tiltak som skulle gjøre Trondheim til en bedre by.

Til nå er det blitt brukt sju milliarder kroner i Miljøpakken, 50 prosent av dette er bompenger.

Stemningen snudde

Bilistene ble først rasende over gjennomgående kollektivfelt i Midtbyen i 2008 og bompolitikken som ble introdusert i 2010. Men nå har pipa fått en annen lyd: Bruk av fakta i kommunikasjonen med trønderne har bidratt til å snu stemninga.

Enkle budskap om resultater

Kommunikasjonsrådgiver i Miljøpakken Hans Atle Kringstad sier de har målt holdninger til folk siden før bommene kom i 2010.

– Det er interessant å se hvordan holdninger endrer seg. Den viktigste årsaken er nok at folk ser resultater av arbeidet i Miljøpakken. Byen blir bedre for alle. I tillegg prøver vi å forklare på en enkel måte at de som kjører bil faktisk bør takke dem som velger kollektiv, sykling og gåing. De slipper bilistene fram, sier Kringstad og fortsetter:

– Jeg tror stadig flere skjønner sammenhengen, i stedet for å tro at investeringer i for eksempel sykkelanlegg går på bekostning av bilistenes interesser.

Dette har de på skrytelista i Trondheim:

 • Har reneste luft på 20 år
 • 46 % flere kollektivreiser siden 2010
 • Ingen vekst i biltrafikken siden 2010
 • 9 000 syklister kutter 60 kilometer bilkø
 • 50 % flere syklister per dag til Midtbyen siden 2010
 • 2 800 meter snarveger er tilrettelagt
 • 31 km nye gang- og sykkelveger siden 2010 (inkluderer sykkelfelt og ni bruer)
 • Sykling til skolen er nesten tredoblet siden 2013
 • 1 200 færre barn kjøres til skolen
 • 15 skoler har fått bedre skoleveg
 • 39 % flere gående til Midtbyen siden 2010
 • Kårer årets fotgjenger
 • 40 gangfelt er utbedret
 • 28 % prosent av alle reiser skjer til fots (høyere enn i andre byer unntatt Oslo)
 • Metrobuss på tre hovedlinjer med få stopp og mange avganger skal gi 30 prosent mer buss ok
 • Pendlere ca. 30 km fra bysentrum – i fire nabokommuner får sentrumstakst på bussen

Fortsatt noe å ta tak i

40 000 parkerer gratis på jobb i Trondheim, noe som i areal tilsvarer 100 fotballbaner. Så gratisparkering er fortsatt et problem i sentrum.

Videre er 30 000 bilturer hver dag kortere enn en kilometer.

– Det er en annen utfordring, og viser at vi har potensial for bedre reisevaner

Ny bussholdeplass med høy komfort i Trondheim. Foto: Knut Opeide