Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

4 av 10 dødsulykker i trafikken knyttes til fart. I en ny kampanje viser Statens vegvesen hvor stor risiko det er å ligge «bare litt over» – og også hvor mye tryggere det er blitt på veien fordi flertallet nå holder fartsgrensen.

Hold fartsgrensen - for oss alle
Fartskampanjen 2020

– Det er en direkte sammenheng mellom fartsnivået på norske veier og antall alvorlige ulykker. De siste årene har stadig flere av oss blitt flinkere til å overholde fartsgrensen. Dette kan vi lese av direkte i ulykkesstatistikken, med stadig færre drepte og hardt skadde, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhetsavdelingen i Statens vegvesen. 

Statens vegvesen har en rekke tellepunkter som viser fartsutviklingen på norske veier. I 2006 holdt 45,6 prosent av alle bilene på veien fartsgrensen. I dag holder 62,1 prosent fartsgrensen. I denne perioden har antall drepte gått ned fra 242 til 108. 

Ulykkestall følger farten nedover

– Dette er en oppsiktsvekkende god utvikling og det er ingen tvil om at den økte overholdelsen av fartsgrensene har vært et viktig bidrag for å redusere antall drepte og hardt skadde. I forhold til innbyggertallet, har vi nå færrest antall trafikkdrepte i verden. Og det er fordi stadig flere av oss velger å holde oss på den riktige siden av fartsgrensen, sier Ranes. 

Men hver drepte og hardt skadde i trafikken er en for mye. I trafikken er det kun nullvisjonen som gjelder. I dag er vi flere enn 6 av 10 som holder fartsgrensen. Hvis alle alltid hadde holdt fartsgrensen i 2019 ville vi spart om lag 24 liv og hatt 85 personer færre hardt skadde, sier Guro Ranes. 

En stor andel av fartsulykkene skjer i en fart som bare er litt over fartsgrensen, eller for fort etter forholdene. Det er slett ikke bare råkjøring som er problemet, noe mange kanskje tror. 

Flertallet vil følge... flertallet

I den nye kampanjen henvender Statens vegvesen seg først og fremst til de av oss som «bare» ligger litt over fartsgrensen. Budskapet er at «bare litt over» gir betydelig økning i risiko, og at flertallet nå faktisk velger en tryggere fart. 

Strategien for kampanjen er å ha en sosial norm tilnærming. Mange tror kanskje at de fleste kjører for fort, noe som ikke stemmer. Det å korrigere slike «normative misoppfatninger», og vise at den avvikende atferden er mindre vanlig enn man tror, har vist seg å føre til atferdsendring. 

Vi skal ha en positiv kampanje som gjenspeiler det positive flertallet; at folk flest – holder fartsgrensen. Det er dette som er normen, sier Guro Ranes. 

Link til kampanjen:  https://youtu.be/-t10zp9wUog

For mer informasjon, kontakt:

Rita Helen Aarvold

909 46 474

Epost: rita.aarvold@vegvesen.no 

Fakta om fart: 

 1. For høy fart var medvirkende årsak i 4 av 10 dødsulykker i 2019.
 2. Det er ikke bare råkjøring som er problemet. Det er flere fartsulykker som skyldes at farten har vært litt over eller for høy etter forholdene. Selv små fartsøkninger gir stort utslag på antall drepte og hardt skadde i trafikken.
 3. Andel førere som overholder fartsgrensen var 62,1 % i 2019. I 2006 var den 45,6 %. Dette er en økning på hele 16,5 prosentpoeng. I 2017 var det 59,5 %. Dette kommer frem av Statens vegvesen tellepunkter.
 4. De fleste som kjører over fartsgrensen i dag begrenser seg til å kjøre noen få km/t for fort. Registreringene for 2019 viser at 8,63 prosent av det samlede trafikkarbeidet foregår med hastighet mer enn 10 km/t over fartsgrensen. Tilsvarende tall for 20 km/t over fartsgrensen er 1,46 prosent og for 30 km/t over fartsgrensen 0,32 prosent.
 5. Dersom alle alltid hadde holdt fartsgrensen i 2019, hadde vi spart om lag 24 liv, unngått at 85 personer ble hardt skadd og at 323 ble lettere skadd.
 6. Forskjellen på å kjøre i 80 og 90 kilometer i timen, kan være forskjellen på om du klarer å stoppe i tide eller om du ikke klarer det. Det du akkurat klarer å stoppe for i 80 km/t, vil du treffe med en fart på 50 km/t, hvis du hadde kjørt i 90. Litt fortere er altså mye farligere enn mange tror.

En landsrepresentativ spørreundersøkelse, gjennomført av TØI, viser at:

 1. De fleste overholder fartsgrensene, men vi tror at flertallet kjører for fort og ikke overholder fartsgrensene.
 2. Vi tror best om oss selv – at færre av de «andre» overholder fartsgrensen.
 3. Bare 1 av 10 tror at «andre bilister» (de vi ikke kjenner), vil overholde fartsgrensen neste gang de skal kjøre der det er fartsgrense 80. 
 4. Vi tror at andre ser på det å holde fartsgrensen som noe negativ.
 • 54 % tror at andre bilister ville oppleve dem som irriterende hvis de alltid måtte holde fartsgrensen på veier med fartsgrense 80 , men kun 26 % sa de selv ville føle seg irritert eller kjede seg hvis de måtte holde fartsgrensen.