De som har yrkessjåførkompetanse (YSK) som har utløpt eller vil utløpe i perioden september 2020 til og med utgangen av juni 2021 vil få forlenget gyldighet på grunn av Koronapandemien.

Yrkessjåførkompetansen som har utløpt/utløper i perioden 1.september 2020 til 30.juni 2021 gis 10 måneder forlenget gyldighet, regnet fra yrkessjåførbevisets utløpsdato.

Forlengelsen gjelder for kjøring i hele EØS. Ved kontroll må du kunne dokumentere yrkessåførkompetanse med kode i førerkort eller eget yrkessjåførbevis selv om dette har utløpt.

Yrkessjåførkompetansen utløper på en bestemt dato som er skrevet i førerkortet. Hvis den opprinnelige utløpsdatoen er for eksempel den 15. i en måned, så er ny forlenget utløpsdato 15. i ny utløpsmåned.

Yrkessjåførkompetanse som utløper 1.juli 2021 eller senere blir ikke forlenget. Dette betyr at yrkessjåførkompetansen må fornyes på vanlig måte før utløpsdato for at den skal ha uavbrutt gyldighet.

Ikke utsett selv om du kan

Det er etterslep på etterutdanning, og det kan bli ventetid. Ved en eventuell oppblomstring av Koronaviruset kan det bli enda vanskeligere å få kursplass. Vi anbefaler å følge utløpsdatoen på yrkessjåførkompetansen - så langt det er mulig.

Fornyelse:

Har du yrkessjåførkompetanse i form av kode 95 på førerkortet, kan du fornye yrkessjåførkompetansen uten å møte opp på trafikkstasjonen. Det kan du gjøre når kursarrangøren har meldt inn etterutdanningen. 

Har du yrkessjåførkompetanse i form av eget YSK-bevis, må du fornye det på en trafikkstasjon

Opprinnelig utløpsmåned:    

Ny utløpsmåned:
september 2020                                                  juli 2021
oktober 2020   august 2021
november 2020   september 2021
desember 2020   oktober 2021
januar 2021   november 2021
februar 2021   desember 2021
mars 2021   januar 2022

april 2021

   februar 2022
mai 2021   mars 2022
juni 2021   april 2022
  

Vi anbefaler alle som trenger nytt førerkort de nærmeste månedene til å ordne dette så raskt som mulig.

Helsekravene må være oppfylt til enhver tid og helsekrav for aktuell førerkortklasse må være oppfylt ved fornyelsen.

Yrkessjåførkompetanse Foto: Ukjent