Søkeresultat

9504 treff på «Søknadsskjemaer for avkjøring og søknad om dispensasjon fra byggegrense»

Dette må du tenke på

En byggegrense er en fastlagt grense for hvor nær veien du har lov til å bygge.

 • Trafikk
 • Langs veien
 • Søknad om dispensasjon fra byggegrenser

Svar på søknaden

Blir søknaden din innvilget vil du få et vedtak om dispensasjon fra byggegrensen. Blir søknaden avslått har du anledning til å klage.

 • Trafikk
 • Langs veien
 • Søknad om dispensasjon fra byggegrenser

Tjenester for yrkessjåfør og bransje

Her finner du løsninger for yrkessjåfører og bransjen som krever innlogging på Din side.

 • Om oss
 • Om organisasjonen
 • Om vegvesen.no
 • Digitale tjenester

Hvem behandler søknaden?

Det er Statens vegvesen, fylkeskommunen eller kommunen som behandler søknader om dispensasjon fra byggegrensen.

 • Trafikk
 • Langs veien
 • Søknad om dispensasjon fra byggegrenser

Søk om dispensasjon for spesialtransport

For å søke om dispensasjon for spesialtransport må du bruke tjenesten VegSak. Du må søke i god tid før transporten starter.

 • Kjøretøy
 • Yrkestransport
 • Veglister og dispensasjoner

Søk om avkjørsel

Du må sende inn søknad om avkjørsel dersom du skal opprette ny avkjørsel eller gjøre permanente endringer i en avkjørsel.

 • Trafikk
 • Langs veien
 • Avkjørsel