Parkeringsregulerende skilt gjelder i hovedsak i kjøreretning fra der de er oppsatt og frem til neste skilt eller veikryss.

I Norge er kjøreretning på høyre side av veien, så vanligvis gjelder skiltet i den retningen. Retningen for hvor skiltet gjelder kan endres ved at det settes opp et skilt med en pil under hovedskiltet (underskilt nr. 828, som vist i skiltforskriften).

Pilen på skiltet viser deg hvilken retning skiltet gjelder, eller om det for eksempel gjelder i begge retninger. Disse skiltene kan også være i vannrett posisjon. Da gjelder reguleringen i den retningen pilen peker. 

Når du parkerer må du i tillegg sørge for at hele kjøretøyet er parkert innenfor skiltenes virkeområde. Om du for eksempel parkerer slik at deler av kjøretøyet er utenfor skiltstolpen, kan du risikere å være omfattet av andre regler på samme strekning.

Parkering på parkeringsplass

Vær oppmerksom på skiltingen når du skal parkere inne på en avgrenset parkeringsplass. Her kan det være andre regler enn langs veistrekningen. På et slik område vil ofte et oppsatt skilt, for eksempel ved innkjøringen, gjelde for hele det aktuelle området. Det er derfor ekstra viktig at du er oppmerksom på skiltingen der du parkerer.

Parkering innenfor en sone

Dersom du kjører inn i et område hvor det er satt opp soneskilt, vil dette gjelde helt til skilt som viser «slutt på sone» er oppsatt. Skiltet oppheves altså ikke av kryss eller andre skilt, slik som for andre parkeringsregulerende skilt. Innenfor sonen kan det derfor være satt opp andre skilt som du også må følge.

Parkering mot kjøreretning eller i enveiskjørt gate

Det er lov å parkere mot kjøreretning, men parkerer du sånn kan du bli forvirret med tanke på hvor det oppsatte skiltet på stedet er ment å gjelde.

På bildet er det satt opp et skilt som angir at parkering er reservert for forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Dette skiltet gjelder i kjøreretning, som her er vist med en rød pil. Den parkerte bilen står hensatt imot kjøreretningen (høyre side av veien), og har muligens blitt forvirret over hvor skiltet gjelder. Det var ikke fremlagt noen parkeringstillatelse i frontruten og bilen på bildet står derfor ulovlig parkert.

En bil står feilparkert i feltet for
Pilen viser hvilken retning skiltet gjelder.

Dersom en gate er skiltet som enveiskjørt, vil det kun være snakk om en kjøreretning, slik at oppsatte parkeringsregulerende skilt gjelder i en og samme retning, uavhengig av hvilken side av veien de er satt opp på. På bildet ser du en gate hvor det er skiltet på denne måten, her gjelder all «stans forbudt» på begge sider av veien, i samme retning.

Skilting i enveiskjørt gate.
Skilting i enveiskjørt gate Foto: Google Maps