Det er førerens ansvar at kjøretøyet er lovlig parkert.

Parkering er definert i trafikkreglene som «Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.»

Det betyr at selv om du sitter i kjøretøyet med motoren i gang, så er kjøretøyet parkert.

Korte stopp for å lesse av eller på last, eller for å plukke opp eller slippe av folk, er etter bestemmelsen ikke definert som parkering. Dette har du altså lov til å gjøre, selv om det på stedet er et forbud mot parkering. Unntaksregelen har noen klare begrensninger:

 • "Kortest mulig" betyr at man ikke kan gjøre noe annet enn den konkrete lessingen eller av-/påstigningen den tiden man står hensatt.
 • "Lessing" betyr at det som håndteres, må ha en viss tyngde, mengde eller størrelse.

Unntaksregelen gjelder steder hvor det er forbudt å parkere, enten ved at det er skiltet et forbud mot parkering, eller fordi det er et sted der det etter reglene er forbudt å parkere, som foran inn- eller utkjørsel, eller i gågate.

Noen eksempler på hva som er ulovlig

Det er for eksempel ulovlig å

 • hente eller levere en letthåndterlig pakke, gjenstand, brev eller lignende
  Du kan for eksempel ikke sette bilen fra deg et sted der det er parkeringsforbud, for så å hente eller levere mat (typisk takeaway), medisiner på apoteket eller handleposer fra butikken.
 • vente på den eller de du skal hente
  Den som skal inn i bilen, må være klar, slik at påstigningen tar kortest mulig tid.
 • gjøre andre ting den tiden du lesser
  Du kan for eksempel ikke ta en telefon, gå på butikken eller på toalettet. Du kan heller ikke pakke ned eller ut det som skal lesses, alt må være klart til selve lessingen.
 • lesse av og på på skiltede plasser reservert for forflytningshemmede

Unntaket gjelder aldri på steder hvor det er stanseforbud. På slike steder er det ikke bare et forbud mot å parkere, men et totalforbud for alle typer stans. Du kan altså aldri drive av- og pålessing eller slippe av eller på passasjerer på strekninger hvor det ikke er lov til å stanse. Dette gjelder strekninger som er skiltet med «stans forbudt» og på fortau, gangfelt, i kryss, sykkelfelt, kollektivfelt, eller andre slike steder hvor det er bestemt at det er forbudt å stanse.

Det betyr at du for eksempel ikke kan sette bilen fra deg på fortauet fordi du skal flytte, selv om dette er enklest for deg. Du kan heller aldri slippe av eller på passasjerer på fortauet, eller i eller for nære et kryss eller gangfelt.

Føreren har plikt til å forsikre seg om at kjøretøyet er lovlig parkert (aktsomhetsplikt)

Aktsomhetsplikten betyr at du som fører har plikt til å sørge for at kjøretøyet er lovlig parkert. Det betyr at du må se etter parkeringsregulerende skilt eller oppmerkinger som har betydning for parkeringen.

Aktsomhetsplikten overholdes svært strengt. Hvis du skal klage på en parkeringsbot, vil det ikke være tilstrekkelig at du som fører mener at du ikke har sett det skiltet som stod oppført idet du parkerte.

Sist oppdatert: