Du må parkere som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt der dette finnes.

Det er ditt ansvar å undersøke at du parkerer i tråd med både skilt som er oppsatt på stedet og innenfor oppmerkede felt i bakken der dette finnes.

Et område med mange bilder og oppmerking for parkering.
Oppmerking er et supplement til skilting. Foto: Statens vegvesen

Oppmerking er et supplement til skilting

Det betyr at du først og fremst må undersøke skiltingen på stedet for å vite om det er tillatt å parkere innenfor det oppmerkede feltet.

Verken manglende, eller svak oppmerking i bakken kan endre skiltets betydning. For eksempel vil en plass som er reservert forflytningshemmede med skilt gjelde selv om det ikke er oppmerket rullestolsymbol i bakken. 

Når det gjelder parkering «innenfor oppmerket felt» betyr dette at du må sørge for at hele kjøretøyet ditt står innenfor det tiltenkte feltet.

Parkeringsklagenemnda, som er et nøytralt organ som søker å løse tvister om vilkårsparkering mellom bilfører og parkeringsoperatører, har i en rekke saker slått fast at dersom kjøretøyet parkeres på en slik måte at det oppstår luft mellom dekket og den ytre oppmerkingen, vil dette være klart utenfor feltet.

Om kjøretøyet ditt er for stort for parkeringsfeltet kan du altså ikke parkere der. Parkerer du for eksempel med henger må du betale for de feltene du opptar.

Dersom det ikke er plass til å parkere disse koblet sammen, må du parkere hengeren og kjøretøyet hver for seg, innenfor hvert sitt felt. Du må i tillegg betale eventuell parkeringsavgift for både henger og motorvogn som parkeres.

Motorsykkel, moped og lignende registreringspliktige motorvogner må også plasseres innenfor oppmerket felt der dette finnes. Du må følge trafikkreglene, uavhengig av størrelsen på motorvognen din.