Det nasjonale sykkelnettet består av ti ruter og skal gjøre det mulig å sykle fra by til by på lavtrafikkerte veier på langs og tvers i Norge.

Vi jobber med å oppdatere sykkelkartene. Ny versjon kommer i løpet av sommeren 2022.

Vi skilter sykkelrutene i samarbeid med fylkeskommuner og kommuner. De nasjonale sykkelrutene blir skiltet både på veier og sykkelveier, men det kan variere fra område til område hvor stor del av sykkelruten som er skiltet. Skiltene er rødbrune med grønne numre fra 1-10.

Det er ikke alle delstrekningene som er åpne hele året. Husk at ikke alle sykkelrutene er skiltet overalt og du bør derfor studere kart for å finne egnede traseer (arcgis.com). 

Mange steder kan du kombinere sykling på de nasjonale sykkelrutene med regionale og lokale sykkelruter. Noen av de nasjonale sykkelrutene er også en del av det europeiske sykkelnettet EuroVelo (eurovelo.com).

Vanskelighetsgrad

De fleste strekningene går på veier med blandet trafikk. Noen delstrekninger er lette og passer for alle, mens andre er mer krevende og det vil være en fordel om du er sykkelvant og i god form.

Husk at rutene ikke alltid er egnet for sykling med de yngste barna.

Sykling i tunneler

Du må huske på at noen tunneler har sykkelforbud, og at ikke alle tunnelene du har lov til å sykle i er tilrettelagt for sykling. Noen tunneler har en varslingsknapp du kan trykke på før du sykler inn i tunnelen for å gjøre bilister oppmerksom på at det er syklister der.

Mange av tunnelene er mørke. Du bør derfor alltid slå på lyset og ta på deg refleksvest før du sykler gjennom en tunnel. Husk at det også kan være en del trekk og støy i tunnelene

Kombinere sykkel med andre transportmidler

Dersom du bare ønsker å sykle deler av en nasjonal sykkelrute kan du kombinere sykkelturen med andre transportmidler som for eksempel tog, ferje eller buss.

Du må husk på å sjekke om du kan frakte/ta med sykkelen.