Nordkapp–Lindesnes.

Trasévalg for ruta «Nordkapp – Lindesnes» vurderes, men vil følge deler av nasjonal rute 1.

Det er flere ruter som har utgangspunkt fra Nordkapp.