Kristiansand-Setesdal–Hardanger–Kristiansund.

«Fjord og Fjell-ruta» er vel 1 000 km lang.

Gjennom Setesdalen får du oppleve stupbratte fjell, vann og elver.    

Delstrekninger som er skiltet:

Kristiansand-Haukeli