Bergen–Finse–Oslo.

«Rallarvegen» er 614 km lang.

Her sykles det på lavtraffikerte veger og enkelte strekninger på gang- og sykkelveg.

Å sykle på selve «Rallarvegen» er veldig populært, her følger du stort sett grusvei som er den gamle anleggsvegen til Bergensbanen. Denne strekningen er kun åpen i sommersesongen og det avhenger av snøsmelting når den er farbar.

Delstrekninger som er skiltet:

  • Krøderen - Geilo
  • Haugastøl - Flåm