Larvik–Kongsberg–Geilo.

«Numedalsruta» er 950 km lang og er skiltet på lavtraffikerte veger.

Fra Larvik kan du sykle gjennom Numedalen og Hallingdal til Geilo, bortsett fra strekningen mellom Uvdal og Geilo som er svært kupert er ruta relativt lettsyklet helt til fjells.

Delstrekninger som er skiltet:

  • Larvik-Geilo.