Halden–Oslo–Nidaros (Trondheim).

«Pilgrimsruta» er en del av EuroVelo 3 «Pilgrims Route» og går fra Halden i Østfold fylke videre gjennom Oslo, og fylkene Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag til Trondheim. Ruta er tilrettelagt på gang- og sykkelveger og turveger langs Mjøsa, samt noe sykling i blandet trafikk på lavtrafffikerte veger.

Innlandet byr på mye lettsyklet terreng, med noe stigninger innimellom. Fra Lillehammer og nordover vil det være mer krevende terreng.

Delstrekninger som er skiltet

  • Halden-Oslo-Lillestrøm-Minnesund-Tangen-Hamar-Lillehammer.