Ved brann i tunnel er det viktig å handle raskt, og komme seg ut av tunnelen. Se tips til hva du bør vite dersom det oppstår brann i en tunnel.

Tunneler er utstyrt med sikkerhetsutstyr som skal benyttes ved brann eller ulykker. Alt utstyr er merket med skilt og koblet mot veitrafikksentralene hos Statens vegvesen.

Kom deg raskt ut – ikke vent på hjelp

Om mulig så kjør ut av tunnelen, varsle møtende trafikk og ring veitrafikksentralene fra en nødtelefon når du kommer ut. Er det ikke mulig å kjøre ut, så forlat bilen på siden av veien med nødblink på og evakuer til fots.

Bruk nødtelefon, ikke mobilen

Tunnelen er utstyrt med røde skap med telefon og brannslukningsapparat. Bruk nødtelefonen fremfor mobilen, for da vet veitrafikksentralen automatisk hvilken tunnel du er i og hvor i tunnelen du ringer fra.

Brannslukningsapparatet varsler oss

Når du tar i bruk et brannslukningsapparat som er montert i tunnelen vil det automatisk gå av en brannalarm hos veitrafikksentralen, og tunnelen vil stenges og ventilasjonsanlegget starte.

Kjør aldri inn i en stengt tunnel

Er bommen nede eller det blinker et rødt lys utenfor tunnelen, har det skjedd en hendelse som gjør at tunnelen er stengt. Kjør aldri inn i en stengt tunnel.

Vær oppmerksom og lytt til radio

Når du kjører i tunnel er det viktig å legge merke til sikkerhetsutstyr og rømningsveier, følge trafikkregler og holde god avstand til kjøretøyet foran.

Husk at tunge kjøretøy kan skape høyere lufttrykk når de passerer deg. Hør på radio, der vil du få nyttig informasjon dersom det skulle oppstå en hendelse.

Sist oppdatert: