Det stilles tekniske krav til utstyr som refleks, lys og bremser på sykkelen din. For elsykkel er det i tillegg krav til motorens effekt og virkemåte.

En sykkel er definert som et kjøretøy i trafikkreglene, og derfor stilles det en del krav til utstyr sykkelen din må ha. Hvordan et kjøretøy blir definert, har betydning for hvor du kan bruke det, og hvilke konsekvenser det får om du bryter reglene.

Krav til sykkel og elsykkel

Det stilles krav til utstyret på en sykkel, både vanlig og elektrisk. Hvis kravene til bremser, refleks og lys ikke er oppfylt, kan du bli bøtelagt. For en elektrisk sykkel er det også krav til motorens kraft og virkemåte.

Krav til bremser

Sykkelen må ha minst to separate bremser som virker uavhengig av hverandre. Den ene på framhjulet og den andre på bakhjulet. Dette er fordi den skal kunne stanse på en sikker, hurtig og effektiv måte.

Krav til refleks

Det skal være rød refleks bak på sykkelen, også kalt kattøye.

På begge sidene av pedalene, eventuelt på pedalarmene hvis det er klikkpedaler, skal det være hvit eller gul refleks. Refleksen skal være av godkjent type, det vil si merket med CE eller E.

Krav til lys

Kjøretøyet skal ha lykt med gult eller hvitt lys foran. Det kan også ha en flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys foran. Dette kan du bruke når du kjører i skumring eller mørke.

Lykten foran på sykkelen skal gi tilstrekkelig lys uten å virke blendende. Lyktene skal kunne ses tydelig på en avstand av 300 meter. En lykt som gir blinkende lys, skal blinke med minst 120 blink per minutt.

Bak skal du ha lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Lyktene skal være festet til sykkelen.

Andre krav

Du skal ha ringeklokke på sykkelen. Du kan også ha god bruk for speil på sykkelen i trafikken. Speil kan blant annet hjelpe deg til å unngå farlige situasjoner med trafikken bak.

Tekniske krav til elsykkelens motor og virkemåte

For at den elektriske sykkelen skal være definert som en sykkel, må den oppfylle visse krav til hvordan motoren virker og hvor sterk motoren er.

Motoren skal bare gi kraft når du tråkker på pedalene eller bruker veivanordning for armer, og den skal kobles ut når du oppnår en hastighet på 25 km/t, eller når du slutter å trå.

Motoren alene kan gi sykkelen fremdrift opp til 6 km/t. Dette kalles oppstartsassistanse. Hjelpemotoren på elsykkelen må ikke ha høyere nominell effekt enn 0,25 kW. Det finnes tre unntak for denne regelen:

  • En sykkel med to sitteplasser som er tildelt eller utlånt som hjelpemiddel fra Arbeids- og velferdsetaten, kan ha nominell effekt på høyst 0,5 kW.
  • En sykkel med tre hjul og tre eller flere sitteplasser kan ha nominell effekt på 0,5 kW. Dette følger ikke av forskriften, men av et generelt vedtak truffet av Statens vegvesen.
  • En sykkel som benyttes av Forsvaret, Sivilforsvaret, brannvesenet, politiet eller akuttmedisinske tjenester kan ha en motoreffekt på inntil 1 kW. Dette følger ikke av forskriften, men av et generelt vedtak truffet av Statens vegvesen.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med en hjelpemotor med høyere nominell motoreffekt enn 0,25 kW og har fremdrift kun ved motorkraft også over 6 km/t, eller det er innrettet slik at hjelpemotoren gir kraft også ved hastigheter over 25 km/t, er det etter loven klassifisert som en moped.

For et kjøretøy som er klassifisert som moped, gjelder egne regler for sikkerhet og bruk, for eksempel krav om førerkort og hjelm. Brudd på disse reglene kan føre til inndragning av førerkort, bot eller fengselsstraff. Skader voldt med uregistrerte kjøretøy uten forsikring kan også få stor økonomisk betydning for føreren. 

Tegning av en sykkel med det utstyret det er påbudt å ha.
Utstyr som er påbudt å ha på sykkel. Illustrasjon: Trond Bredesen, Illustratørene

Sikker på sykkel og elsykkel