Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Detaljregulering og prosjektering pågår. Reguleringsplan er forventet vedtatt våren 2024. Mer informasjon om reguleringsprosessen finner du under nyheter.

Brua på E6 over Badderelva ble våren 2022 sterkt skadet av flom og måtte stenges. For å opprettholde ferdselen langs E6 er det inntil videre etablert ei midlertidig bru over elva.

Brua ligger i hovedferdselsåra gjennom Troms og Finnmark, men er også svært viktig for lokalsamfunnet i bygda Badderen. Det er høyt prioritert å få bygget ei ny og permanent bru over elva. I prosjektet inngår også riving av eksisterende bru, samt etablering av midlertidig omkjøringsveg.

Behov for ny bru oppsto akutt og er derfor ikke omtalt i Nasjonal transportplan eller Gjennomføringsplan 2022–2027.

Bildet viser den midlertidige Badderen bru i Kvænangen over den skadede brua.
Skadet bru og midlertidig bruløsning på E6 i Badderen, oktober 2022. Foto: Thorstein Kjøs Johnsen

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Kvænangen
Fylker:
Troms
Finansiering:
Ikke avklart
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Oppstart:
Januar 2023
Antatt åpnet:
Sommer 2025

Badderen bru. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Thorstein Kjøs Johnsen

Prosjekteringsleder
Telefon:
61 27 14 87
E-post:

Ingvild Nylund

Planleggingsleder
Telefon:
47 61 16 93
E-post:

Knut Hågensen

Prosjektleder
Telefon:
99 24 23 85
E-post:

Sist oppdatert: