På russisk siden plasserer ministrene puslespillbiter på kartet over den felles vegen.