Arkitektonisk lyssetting av Bøkfjordbrua, Trifontunnelen og andre vegelementer gir ekstra opplevelser langs nye E105.