Som en del av åpningen av nye E105 ble vegen og de vegfarende velsignet av biskop Olav Øygard og metropolitt Simon fra den russisk-ortodokse kirke.

Å velsigne veger og nye anlegg er vanlig i Russland. I tillegg er Trifontunnelen oppkalt etter munken Trifon som levde i grenseområdet for 500 år siden. Dette var bakgrunnen for at velsignelse ble en del av den norsk-russiske åpningsmarkeringen for den nye vegen.

 

Biskopens bønn:

Gud, vi takker deg for at vi i dag får åpne en ny vei mellom våre to naboland.

Takk for gode forbindelser her i nord mellom innbyggerne på de to sidene av grensen.

Vi ber om at den nye veien må bidra til godt samarbeid og gode forbindelser mellom våre to land.

Vi ber om at krig og ufred ikke må forstyrre våre gode relasjoner.

Vi ber for alle som reiser langs denne veien. Bevar dem fra fare og ulykker. Hjelp oss å ferdes trygt og forsiktig.

Velsign denne veien, og alle som ferdes på den.