Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utredet alternative måter å korte inn og utvikle E10 mellom Fiskebøl og Å.

2. september 2015 ble Konseptvalgutredningen overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Leknes.

Statens vegvesen anbefaler tiltak for å korte inn E10 gjennom Lofoten med 24 kilometer. I tillegg til å kutte reisetider og bedre framkommeligheten, skal vegen sikres mot ras og annen naturfare og legges bedre til rette for syklister.

Utredningen med anbefalinger ble overlevert til Samferdselsdepartementet i september 2015.