Statens vegvesen planlegger utbedring og utvikling av E10 i Lofoten. Planprogrammet legges ut på høring i 2021.

I siste del av Nasjonal transportplan for 2018-2029 er det satt av 750 millioner kroner til skredsikringstiltak i Flakstad og 1250 millioner kroner til start på utbedring av strekningen mellom Nappstraumen og Fiskebøl.

Statens vegvesen har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for hele strekningen mellom Fiskebøl og Å. Utredningen med anbefalinger ble overlevert til Samferdselsdepartementet i september 2015.

Utredningen med anbefalinger ble overlevert til Samferdselsdepartementet i september 2015.

Lofoten
Lofoten ( Foto: Steinar Skaar

Vei:
E10
Fase:
Planfase
Kommuner:
Moskenes, Flakstad, Vågan, Vestvågøy
Fylker:
Nordland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
2,00 milliarder. 2000 millioner (2018-kroner) er satt av til rassikringstiltak i Flakstad og oppstart på oppgradering av strekningen mellom Nappstraumen og Fiskebøl.
Oppstart:
2024

E10 Lofoten © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Fjordgata 5 9405 Harstad

Kontakter

Reidar Johansen

Prosjektleder
Telefon:
906 75 055
E-post:

Thore Jensen

Planleggingsleder og nabokontakt
E-post:

Øyvind Ellingsen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
932 14 350
E-post:

Sist oppdatert: