Statens vegvesen planlegger utbedring og utvikling av E10 i Lofoten. Planprogrammet for E10 gjennom Flakstad og Moskenes kommune, for strekningen E10 Nappstraumen-Å, legges ut på høring høsten 2022.

Strekningen E10 Fiskebøl–Å er i nasjonal transportplan delt i to prosjekter:

Statens vegvesen har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for hele strekningen mellom Fiskebøl og Å. Utredningen med anbefalinger ble overlevert til Samferdselsdepartementet i september 2015.

Utredningen med anbefalinger ble overlevert til Samferdselsdepartementet i september 2015.

Syklist på veg med fjell og fjord i bakgrunnen.
Lofoten. Foto: Steinar Skaar

Vei:
E10
Fase:
Planfase
Kommuner:
Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel
Fylker:
Nordland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
Strekningen Nappstraumen-Å er omtalt i NTP 2022-2033 med 1,2 mrd. Strekningen E10 Fiskebøl–Nappstraumen er ikke omtalt i Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033.
Oppstart:
2026

E10 Lofoten © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Fjordgata 5 9405 Harstad

Kontakter

Reidar Johansen

Prosjektleder
Telefon:
906 75 055
E-post:

Thore Jensen

Planleggingsleder og nabokontakt
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91363044
E-post:

Sist oppdatert: