Statens vegvesen planlegger utbedring og utvikling av E10 i Lofoten. Planprogram for E10 gjennom Flakstad og Moskenes kommune, for strekningen E10 Nappstraumen-Å, legges ut på høring 18.3.23 til 5.5.23 og finner du her:

 

 

Strekningen E10 Fiskebøl–Å er i nasjonal transportplan (NTP) delt i to prosjekter:

Statens vegvesen har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for hele strekningen mellom Fiskebøl og Å. Utredningen med anbefalinger ble overlevert til Samferdselsdepartementet i september 2015.

Utredningen med anbefalinger ble overlevert til Samferdselsdepartementet i september 2015.

Syklist på veg med fjell og fjord i bakgrunnen.
Lofoten. Foto: Steinar Skaar

Vei:
E10
Fase:
Planfase
Kommuner:
Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel
Fylker:
Nordland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
Strekningen Nappstraumen-Å er omtalt i NTP 2022-2033 med 1,2 mrd. Strekningen E10 Fiskebøl–Nappstraumen er ikke omtalt i Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033.
Oppstart:
2026

E10 Lofoten © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Prosjektkontor:

Besøksadresse: Sara Hauges vei 1, 9406 Harstad

Kontakter

Geir Hartz Jørgensen

Prosjektleder Bypakke Harstad
Telefon:
905 24001
E-post:

Thore Jensen

Planleggingsleder og nabokontakt
E-post:

Martin Haagensen

Nabokontakt
Telefon:
905 18 636
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91363044
E-post:

Sist oppdatert: