Undersøker reisevaner hos fergjepassasjerene

— Hvem er det som reiser med ferge over Vestfjorden, hva skal de og hvor skal de? Det er blant spørsmålene Statens vegvesen stiller i fergeundersøkelsen som nettopp er satt i gang.

Vil lage bred Lofot-utredning

— Statens vegvesen anbefaler at alle transportformer blir sett i sammenheng i utredningen om framtidig samferdsel i Lofoten.

Stort engasjement i Lofoten

— Stort oppmøte og engasjement preget det første dialogmøtet om konseptvalgutredningen for Lofoten som ble holdt på Leknes 10. april.

Første dialogmøte i Lofoten

— Torsdag 10. april arrangeres det første orienterings- og dialogmøtet om KVU-arbeidet i Lofoten.

Lofoten fram mot år 2050

— Statens vegvesen ser framover mot midten av dette århundret i arbeidet med konseptvalgutredningen for Lofoten, skriver regionvegsjef Torbjørn Naimak i denne kronikken:

Inviterer til møte om utredningen

— Statens vegvesen har invitert kommunene i Lofoten til det første møtet for å få innspill til arbeidet med konseptvalgutredningen for E10 mellom Fiskebøl og Å.