Turisttrafikken dominerer på Moskenes-ferga

— Fergetrafikken mellom Bodø og Moskenes er ti ganger så høy i sommermånedene som om vinteren, og utenlandske turister utgjør over 40 prosent av passasjerene.

Utreder 12 Lofot-løsninger

— Statens vegvesen utreder 12 alternativer med enda flere varianter for innkorting av E10 gjennom Lofoten.

Mange innspill fra lofotingene

— Synspunktene fra transportbrukere og lokale politikere er viktige i Statens vegvesens utredning av framtidige transportløsninger i Lofoten

Lufthavnstruktur blir sentralt

— Flyplass-struktur blir et viktig tema i framtidsutredningen for Lofoten, og her hører også Evenes med.

Drøfter målene for Lofot-utredningen

— Kortere reisetid mellom regionsentrene i Lofoten og bedre forbindelser fra Lofoten til Oslo og utlandet er foreslått som to av målene for framtidas transportsystem i Lofoten.

Storflyplass og felles byregion ble hovedsaker

— Ny storflyplass i Lofoten og kortere veg mellom Leknes og Svolvær var de to store hovedsatsingene som pekte seg ut under ideverkstedet Statens vegvesen arrangerte om Framtidas Lofoten.

Ideverksted for framtidas Lofoten

— Tirsdag 30. september og onsdag 1. oktober arrangerer Statens vegvesen dialogmøte om framtidige transportløsninger for Lofoten

Mandatet klart for utredningen

— Lofot-utredningen skal ta for seg alle sider ved transportsystemet i Lofoten. I tillegg til å gå gjennom hva slags standard E10 skal ha og hvor den skal gå i framtida, skal spørsmål om ferger, tilførselsveger og tilknytning til havner og lufthavner være en del av utredningen.