Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Anbefalingene for framtidas E10 gjennom Lofoten kommer etter sommerferien.

Den opprinnelige planen var at Statens vegvesen skulle overlevere sin Konseptvalgutredning (KVU) for strekningen Å-Fiskebøl til Samferdselsdepartementet før sommeren. Ferdigstillelsen er imidlertid utsatt til etter ferien.

- Dette er et omfattende arbeid, og vi ønsket å bruke litt mer tid, blant annet for å kvalitetssikre kostnadsanslagene for de ulike veg-alternativene før vi presenterer våre endelige anbefalinger, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Konseptvalgutredningen for Lofoten er mer kompleks enn tilsvarende vegutredninger, og omfatter blant annet framtidige fergesamband, tilrettelegging for sykkelturisme og tilknytning til havn og flyplass. Rassikring og byutvikling er også en del av utredningen. Vurdering av Lofotens særegne verdier er også en del av mandatet som gjør utredningsarbeidet omfattende.

De foreløpige anslagene ble presentert i et møte med kommuner og fylkeskommuner i Mortsund 11. mai.

Regionvegsjefen mener utsettelsen ikke får noen konsekvenser for det videre arbeidet med framtidige transportløsninger i Lofoten.

- Det vil uansett være lite hensiktsmessig å legge utredningen ut på høring i sommerferien. Kommunene og fylkeskommunen vil få god tid til å behandle saken og komme med sine uttalelser på slutten av året, i tråd med framdriftsplanen. Store investeringer vil først være aktuelle i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, sier Torbjørn Naimak.

Aktuelt for fylke(r): Nordland