E134 Dagslett-E18-prosjektet har mottatt 73 innspill til varsel om oppstart av planlegging og høring av planprogram.

Høringsfristen gikk ut i mars etter at forslaget til planprogram ble lagt fram i januar i år.

Av de 73 høringsuttalelsene kommer 15 innspill fra offentlige høringsparter, 16 innspill fra bedrifter, lag og foreninger og 43 innspill fra private.

De aller fleste av uttalelsene fra privatpersoner tar stilling til et ønske om en spesiell korridor, eventuelt et ønske om en korridor som ikke burde være med. Det samme gjelder også innspillene fra flere bedrifter, lag og foreninger.

Et flertall av innspillene retter seg spesielt mot valg av vegløsninger i Lier.

Det er også stort fokus på hvilke temaer som bør utredes, som for eksempel landbruk, støy, bomiljø og barn og unge. Prosjektet er nå i gang med å gå gjennom alle uttalelsene.

 

Aktuelt for fylke(r): Viken