Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I NTP-forslaget er ny E134 Dagslett-E18 i Lier og Asker prioritert med 570 millioner i første periode.

Det åpner for en mulig byggestart i 2025 og eventuell fullføring i 2028. Det er prosjektleder i Statens vegvesen Nils Brandt glad for.

Prosjektet omfatter ny firefelts veg, som tar trafikken utenom boligområder. Strekningen er en viktig innfartsåre mot Drammen og tilknytning til E134 Oslofjordtunnelen og forbindelsen mellom E6 og E18.

Dagens veg tilfredsstiller ikke kravene til veibredde, svinger, avkjørsler, kryssløsninger eller fartsgrense, og har mange ulykker. Det er ikke avklart hvor veien skal gå. Kostnadsanslaget for prosjektet er 3,8 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart med et statlig bidrag på 570 millioner kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.

-Dette gjør at vi nå kan fortsette planleggingen som vi hadde tenkt. Vi er derfor veldig glade for at prosjektet er prioritert, sier Nils Brandt.

 

Oversiktskart linjer planprogram E134 Dagsletta-E18. Illustrasjon: Visuell kommunikasjon/Statens vegvesen
Fire traseforslag vurderes fortsatt, Lier ønsker Viker-korridoren. Saken ligger i departementet til avklaring Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Viken