Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Lier kommune har gitt Statens vegvesen tillatelse til å bygge en anleggsveg fra rundkjøringen ved Kiwi på Gullaug og til vegen ned til Gullaug-halvøya. Mandag 23. oktober begynner arbeidene.

Entreprenøren Isachsen Anlegg AS starter først ved rundkjøringen ved Kiwi. Anleggsvegen skal etter planen stå ferdig i desember 2017.

Anleggstrafikk i området ved skolen

Byggingen av den nye vegen vil foregå i området nær skolen. Det stiller store krav til entreprenøren, som kommer til å sikre anleggsområdet godt og være ekstra oppmerksomme når de kjører inn og ut av området. Allikevel ønsker vi at dere som er foreldre/foresatte til barn ved Gullaug skole, tar en prat med barna om at det vil være mer trafikk i området, særlig av maskiner og lastebiler.

Hvorfor bygger vi anleggsvegen?

Med den nye anleggsvegen vil mye av anleggstrafikken gå om Gullaug-halvøya i stedet for på riksveg 23. Det gir bedre trafikksikkerhet, både for de som kjører og går langs riksvegen.

 

Kartet viser hvor vi skal bygge den nye anleggsvegen. Foto: Kart: Lise Svensson, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Viken