Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen sammen med Lier og Asker kommuner legger ut planprogrammet for kommunedelplanen på strekningen Dagslett-E18 på høring med frist for innspill 8. mars 2020.

I planprogrammet foreslås det å gå videre med fire korridorer: 1)Jensvoll, 2)Vitbank, 3)Huseby og 4)Viker

Oversiktskart linjer planprogram E134 Dagsletta-E18
Oversiktskart linjer planprogram E134 Dagsletta-E18. Illustrasjon: Visuell kommunikasjon/Statens vegvesen

Resultatet av denne utredningen har som mål å komme med en anbefaling om hvilken korridor som er best egnet utfra de målene som er definert i prosjektet. I planprogrammet kan du også lese mer detaljert om de fire anbefalte korridorene som vi foreslår å utrede videre. Målet er å få planprogrammet fastsatt våren 2020.

Planprogrammet tilgjengelig

Planprogrammet er en plan for planleggingen. Dokumentet skal beskrive formålet med planleggingen, alternativer, behov for utredninger, og hvordan medvirkningen til planen skal være. Planprogrammet inneholder også en overordnet framdriftsplan.

Merknader

Innspill og merknader sendes skriftlig innen 8. mars 2020 til:

  • eller
  • Statens vegvesen. Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Møter og åpne kontordager

I forbindelse med fremlagt planprogram arrangeres det åpne møter:

  • 5. februar kl. 18–20 i Hegg skole, kulturscenen og
  • 6. februar kl. 18–20 i ROS Arena, Auditoriet.

Åpne kontordager:

  • 11. og 12. februar kl. 14–18 I Statens vegvesens lokaler på Gullaug i Lier, Røykenveien 18, Bygg B.

Kontakt

  • Prosjektleder Nils Brandt, e-post: , mobil: 993 86 033
  • Planleggingsleder Marianne Harstad Haga, e-post: , mobil: 930 06 479

 

Aktuelt for fylke(r): Viken