Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Vi søker en entreprenør som skal gjøre tiltak på boliger og uteplasser for å dempe støyen fra den nye riksvegen.

–Kontrakten går ut på å skjerme ca. 130 uteplasser og ca. 80 boliger for støy, sier Jan Erik Larsen, prosjektleder for Rv. 23 Dagslett-Linnes. Frist for å levere inn tilbud er 10. oktober 2017, men arbeidene starter ikke opp før etter nyttår i 2018.

Hele utlysningsteksten fra Doffin.no (database for offentlig innkjøp) kan du lese her.

Dette skal vi gjøre

I boliger der støy i oppholdsrom er mer enn 30dB (desibel) setter vi inn støydempende vinduer og dører og/eller støydempende ventiler med avtrekk fra badet. Noen få boliger får balansert ventilasjon og noen boliger får også ekstra støydemping i vegger og/eller tak. De med støy over 55 dB på sin primære uteplass har fått tilbud om et støydempet område på ca. 15m2.

Hvem får?

Arbeidet med å kartlegge hvilke boliger og uteplasser som har rett til lokal skjerming mot støy startet våren 2016. Det er konsulentselskapet Cowi AS som har gjort støyberegninger på vegne av prosjektet. Disse beregningene, samt anbefalinger gitt i reguleringsplan for prosjektet og retningslinjer for støy (miljøverndepartementets rundskriv T-1442) har avgjort hvem som får tilbud om tiltak.

 

Aktuelt for fylke(r): Viken