Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Over 200 personer deltok på to åpne møter om ny E134 Dasgeltt-E18 denne uka.

Forslag til planprogram med fire alternative vegstrekninger ligger nå ute på høring til 8. mars. De fire vegforslagene ble presentert på to åpne møter i Lier og Asker kommune 5. og 6. februar.

Flest for Viker-alternativet

Noe over 150 personer møtte på Hegg skole i Lier onsdag, mens rundt 50 stilte på møtet på ROS Arena i Spikkestad dagen etter.

De fleste ser ut til å støtte Liers ønske om Viker-korridoren, som er den lengste og blant de dyreste løsningene.

Beboerne på Lahell og Engersand virker å være mest skeptiske til Viker-alternativet, fordi de frykter lekkasjer til lokalvegen når ny veg åpner. Vikerløsningen gir en omveg på om lag fire kilometer for trafikanter som skal retning Drammen.

Nok en gang stinn brakke på vegmøte i Lier. (Foto: Kjell Wold)

Antatt åpning innen 2029

Lier kommunestyre har enstemmig gått inn for Viker-alternativet. Statens vegvesen håper å få fastsatt et planprogram i løpet av våren 2020 og vedtatt en kommunedelplan sommeren 2021.

Da skal Lier og Asker kommune ha vedtatt hvilken løsning de går inn for. En reguleringsplan for strekningen kan tidligst være ferdig ett par år senere.

Går alt på skinner og kommunene fort blir enige om en vegløsning kan vegen tidligst være klar for bygging rundt 2024 - hvis det bevilges penger til det.

Trangt om plassen på E134-møte også i ROS Arena.(Foto: Kjell Wold)

Tre-fire års byggetid

Prosjektleder for E134 Dagslett-Linnes i Statens vegvesen, Nils Brandt, sier at beregnet byggetid er tre-fire år.

Det alle fremmøtte på de to folkemøtene derimot er helt enige om, er at planleggingen av ny veg mellom Dagslett og E18 i Lier har tatt alt for lang tid.

Alle forslag gir betydelige inngrep

Men det store engasjementet for denne vegsaken viser også at det må knuses noen egg for å få til en vegomelett alle synes er spiselig.

For selv om Viker-alternativet trolig er mest skånsomt for den verdifulle matjorda i Lier vil ingen av de vurderte løsningene gå fri av betydelige inngrep i natur og eiendommer.

 

 

 

Oversiktskart linjer planprogram E134 Dagsletta-E18. Illustrasjon: Visuell kommunikasjon/Statens vegvesen
Fire aktuelle korridorer mellom Dagslett i Spikkestad og E18 i Lier vurderes. Viker-alternativet synes å ha flest lokale tilhengere nå. ( Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Viken