Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Nylende utsiktspunkt Flatdal på gamle E134 i Telemark ble avduket til messingfanfare onsdag 1. juli 2020

Fin utsikt her oppe i Nutheimlleivene(Foto: Kjell Wold)

Været spilte på parti med Statens vegvesen og et entusiastisk publikum da det nye trekkplasteret for turister og beboere i Seljord og Hjartdal kommuner ble innviet ved inngangen til fellesferien 2020.

Utsiktspunktet ligger et godt stykke opp i Nutheimkleivene ved porten til Svartdal og med fantastisk utsikt til Flatdal. Den lokale entreprenøren Skorve fikk ros for raskt og vel utført arbeid.

Denne utsikten har inspirert mange kunstnere. (Foto: Kjell Wold)

Etterbrukstiltak etter Gvammen-Århus

Statens vegvesens prosjektleder Trond Øygarden takket alle involverte parter for godt samarbeid og priset det vakre utsiktspunktet med tilhørende servicebygg og p-plasser.

Utsiktspunktet er del av Opplevelsesvegen om Nutheim når gamle E134 nå blir omklassifisert til fylkesveg etter at E134 Gvammen-Århus med den nye Mælefjelltunnelen ble åpnet rett før jul i fjor.

Prosjektleder Trond Øygarden i SVV ble takket for god jobb. (Foto: Kjell Wold)

Turistveg spesielt for syklister

Opplevelsesvegen skal markedsføres som turistveg spesielt tilrettelagt for syklister. Under åpningsseremonien var det mange tohjulinger som stoppet for å kikke nærmere på Seljords nye attraksjon.

Opplevelsesvegen skal trekker flere syklister til gamle E134. (Foto: Kjell Wold)

Planlegging og gjennomføring av dette etterbrukstiltaket har vært et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, Seljord og Hjartdal kommune og Statens vegvesen

 

 

En fylkesvaraordfører, to ordførere og tre messingblåsere åpnet det nye utsiktspunktet i Nutheimkleivene i Telemark. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken