Planleggingen av den nye E134 over Meheia er godt i gang.

I Bok og blueshuset på Notodden møtte rundt 200 personer opp til møtet.
C:\Users\torgun\Documents\Vegprosjekt\E134 Meheia\Folkemøter

De første strekene på kartet er allerede tegnet.  Nå har vi gjennomført to åpne informasjonsmøter hvor vi fortalte om hvor langt vi har kommet.  Presentasjonene som ble holdt finner du her på siden. De kan du laste ned så får du se hva vi snakket om.

Fremdeles er det lenge igjen. Nå har vi varslet at vi er i gang, allerede tidlig på høsten skal vi oversende planprogrammet til behandling i kommunene.  Det skal være fastsatt etter planen i november i år.  Arbeidet skal gå hurtig unna, når det begynner å bli varmere i lufta neste år, skal vi legge ut planene til offentlig ettersyn. 

Går alt som det skal, blir planene oversendt til behandling i kommunestyrene i Notodden og Kongsberg tidlig på høsten neste år.

Notodden_meheia2
C:\Users\torgun\Documents\Vegprosjekt\E134 Meheia\Folkemøter

På Notodden kom rundt 200 personer til møtet vi hadde i Blues og Bokhuset.  I tillegg til de to presentasjonene vi holdt for å orientere om arbeidet, hadde en av interessentgruppene en presentasjon.  Den finner du også vedlagt her.

Viktig for oss er det også at vi får samlet inn mest mulig informasjon.  Deltagerne på folkemøtet er viktig til nettopp den sankingen av opplysninger.  Både på Notodden og i Kongsberg fikk vi inn mange gode innspill til planene.  Disse har vi nå samlet og skal ha med i arbeidet med planene i tida framover. 

E134 Saggrenda - Elgsjø åpne møter Notodden og Meiheia Prosjektleder Trude Holter Planleggingsleder Ragnar Grøsfjeld
Prosjektleder Trude Holter ledet møtene som hun holdt sammen blant annet landskapsarkitekt Hans Kortner Rygen og planleggingsleder Ragnar Grøsfjeld. Foto: Tor Arvid A. Gundersen
Aktuelt for fylke(r): Viken, Vestfold og Telemark