Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Torsdag markerte Statens vegvesen og Bypakke Ålesund oppstart for ny E136 Breivika-Lerstad, med barn fra Lerstad skole som æresgjester.

Aspirantkorpset til Lerstad skole imponerte forsamlingen med ærverdig korpsmusikk, og førsteklassingene spredde glade smil med flotte sanger.

Selve spadetaket ble tatt i fellesskap av partene i Bypakke Ålesund, og med god hjelp fra elevrådsrepresentantene Anita Lai Rønning og Louis Morstøl Nogva fra Lerstad skole.

-Gjennom Bypakke Ålesund er vi nå endelig i gang og kan fullføre denne delen av innfartsvegen til Ålesund. Dette er en tunnel som skal avlaste hele bydel Lerstad, og også Åse. Oppå tunnelen skal vi bygge ny gang og sykkelveg som vil bli til stor glede for mange, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland i Statens vegvesen

En by i vekst

 Ålesund vokser, og skal vokse de neste 50 årene.

-Vi må sikre at det er trygt å gå og sykle, at bussen kan komme raskt frem, at næringstrafikken slipper å stange i kø, og at unge familier skal finne attraktive bo- og nærmiljø og urbane kvaliteter her hos oss, sa Tore Johan Øvstebø, leder for styringsgruppen i Bypakke Ålesund. 

Den nye vegen vil også frigjøre vegkapasitet til kollektivtrafikk, slik at det skal bli mer effektivt å ta buss.

- Oppstarten av E136 Breivika-Lerstad markerer også oppstarten av Bypakke Ålesund, der vi i fellesskap skal ruste Ålesundsregionen for framtiden med miljøvennlige, trygge og effektive samferdselsløsninger. Prosjektet har stor betydning for kollektivtransporten, fordi bussene kommer fortere frem og reisetiden blir redusert, sa Tove-Lise Torve, fylkesordfører i Møre og Romsdal.

Planlagt i over 40 år

Ny innfartsveg til Ålesund gjennom Lerstad har vært planlagt i over 40 år, og er det største og mest omfattende tiltaket i Bypakke Ålesund. Den nye tunellen vil avlaste både dagens Lerstadveg og E136.

Arbeidet som har startet opp på Lerstad utføres av Aurstad Tunnel AS, og er en forberedende entreprise. I løpet av våren og sommeren skal Aurstad Tunnel fjerne masser, legge om rør og ledninger, sprenge forskjæring til tunnelen og klargjøre for tunnelarbeidet.

Før sommerferien vil Statens vegvesen også lyse ut på anbud en forberedende entreprise for å ta ut byggegropa på østside av tunnelen i Breivika. Forventet anleggsstart er i september.

Hovedentreprisen for E136 Breivika-Lerstad skal etter planen utlyses i en totalentreprise sent på høsten 2022.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal