Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Entreprenøren Aurstad Tunnel AS har vunnet anbudskonkurransen, og skal forberede byggingen av ny E136 mellom Breivika og Lerstad i Ålesund kommune.

-Jeg er veldig fornøyd med konkurransen. Vi fikk inn elleve tilbud og mange av aktørene var lokale, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland i Statens vegvesen.

Aurstad Tunnel AS leverte det beste tilbudet, og var innenfor prosjektets styringsrammer. Tilbudssummen var på cirka 17 millioner kroner.

Klagefristen for tilbyderne er 14.februar. Dersom det ikke kommer inn klager på anskaffelsen, vil Vegvesenet signere kontrakt med Aurstad Tunnel AS etter at denne fristen har gått ut.

Den forberedende entreprisen skal legge til rette for den store tunnelentreprisen, og arbeidet består i hovedsak av:

  • Fjerning av masser som tidligere er deponert i området
  • Omlegging av rør og ledninger
  • Sprengning og utlasting av forskjæring til Lerstadtunnelen
  • Bygge ny adkomstveg til Lerstadvika
  • Vegetasjonsrydding
Bilde av veg som skal bygges på Lerstad
Den forberedende entreprisen omfatter i hovedsak dagsonen på Lerstad, men det skal også ryddes vegetasjon ved Moa. Illustrasjon: RedAnt/Statens vegvesen

Markerer startskuddet for det største prosjektet i bypakke Ålesund

Ny E136 mellom Breivika og Lerstad er en del av Bypakke Ålesund, og denne forberedende entreprisen markerer startskuddet for Statens vegvesen sine bypakkeprosjekter. Hovedentreprisen for E136 Breivika-Lerstad skal etter planen utlyses i en totalentreprise sent på høsten 2022.

 Kontaktperson i Statens vegvesen

Ole Kristian Birkeland
Prosjektleder
Tlf: 909 68 712
E-post:

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal