Tiltaket omfattar utbedring av E136 på strekningen Flatmark–Monge–Marstein i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Strekningen er ca. 8,3 km lang.

Strekninga Flatmark–Monge–Marstein utgjer i dag ein av fleire flaskehalsar på stamvegen. Den har for smal vegbreidde (6,5 m) og har til dels svært dårlig horisontalkurvatur.

Hovudmålet for utvikling av stamvegen er å få redusert reisetid og lågere ulykkesrisiko. Særlig viktig er redusert reisetid og god regularitet for langdistansetransportane, enten det gjelder gods- eller persontransport.

Vei:
E136
Fase:
Planfase
Kommuner:
Rauma
Fylker:
Møre og Romsdal
Lengde:
8300 m
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
1350 mill. kroner

E136 Flatmark-Monge-Marstein © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Rolf Arne Hamre

Prosjektleder
Telefon:
90 92 24 59
E-post:

Gisle Fossen

Planleggingsleder
Telefon:
975 11 892
E-post:

Arild Grønsberg

Grunnerverver
Telefon:
411 03 905
E-post:

Sist oppdatert: