Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Prosjektet omfatter ny bru med to kjørefelt nedstrøms dagens bru, endring av avkjørsler og utbedring av svinger på vegen.

I byggprosjekteringen for E136 Jora bru med tilstøtende veger er det planlagt endringer som medfører avvik fra gjeldende reguleringsplanen i Dovre kommune. Endringene ligger i hovedsak innenfor arealer som allerede er regulert til vegformål. Det er derfor behov for å endre gjeldende reguleringsplan til slik det er prosjektert og blir bygd.  

Vei:
E136
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Dovre
Fylker:
Innlandet
Lengde:
550 meter
Nasjonal transportplan:
Gjennomføringsplan 2022–2027
Oppstart:
Sommer 2022
Antatt åpnet:
Desember 2023

Jora bru. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Kjell Arne Jøndal Steine

Prosjektleder
Telefon:
97064443
E-post:

Henrik Eineteig Wedum

Byggeleder
Telefon:
99641743
E-post:

Bjørn Staum

Teknisk byggeleder
Telefon:
97775701
E-post:

Rune Edvardsen

Prosjekteringsleder
E-post:

Sist oppdatert: