Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fristen for å gi innspill til Statens vegvesen er 31. mai 2023.

Planforslaget legger til rette for utbedring av dagens E136 ved Jora bru for å gi trafikantene bedre trafikksikkerhet og framkommelighet. Prosjektet omfatter ny, tofelts bru nedstrøms dagens bru, endring i avkjørsler og utbedring av svinger.

Last ned plandokumentene

Fristen for å sende inn uttalelse til planen er 31. mai 2023. Send uttalelse skriftlig til firmapost@vegvesen.no, eller til Statens vegvesen Drift og vedlikehold øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Oversendelsen merkes med
«E136 Jora bru, sak 22/181412».

Kontakt

Har du spørsmål til planforslaget ta kontakt med Tomas Moen på e-post: tomas.moen@vegvesen.no eller telefon 99 29 54 10.

Kontaktperson i Dovre kommune: Kari Bentdal, tlf. 912 47 518, e‐post: kari.bentdal@dovre.kommune.no

 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet