Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Strekninga gjennom Veblungsnes ligg i Rauma kommune og er om lag 1,5 km lang. Målet er at prosjektet skal bidra til færre trafikkulykker og gi ein vesentleg redusjon i støy og andre nærføringsulemper.

E136 som går frå Dombås til Ålesund er det viktigaste sambandet mellom det indre austlandsområdet og Møre og Romsdal. Vegen blir ofte kalla for "Eksportvegen".

Strekninga gjennom Veblungsnes er i dag ein flaskehals med dårleg kurvatur og relativt smal veg. Det er fleire bustader som ligg svært nær vegen.

I 2006 vart ein kommunedelplan for strekninga (PDF) vedtatt. Denne planen viser ein miljøtunnel på 110 meter.

Vei:
E136
Fase:
Planfase
Kommuner:
Rauma
Fylker:
Møre og Romsdal
Lengde:
1500 meter
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
300-450 millioner (i 2021-kr).

Veblungsnes. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Fylkeshuset i Molde

Kontakter

Rolf Arne Hamre

Prosjektleder
Telefon:
909 22 459
E-post:

Gisle Fossen

Planleggingsleder
Telefon:
975 11 892
E-post:

Arild Grønsberg

Grunnerverver
Telefon:
411 03 905
E-post:

Sist oppdatert: