Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen stanser de pågående grunnboringene på Veblungsnes etter at det oppstod lekkasje av grunnvann fra et borehull. Vegvesenet arbeider nå med å tette lekkasjen.

Vannlekkasjen oppstod i forbindelse med grunnundersøkelser i området knyttet til planleggingarbeidet med ny trase for E136 Veblungsnes. Ved grunnboring i området ble et sandlag punktert, noe som førte til at løsmasser i form av silt (en finkornet jordart) og leire kom til overflaten.

- Årsaken til at det har blitt en lekkasje er fordi boringen har punktert et sandlag med høyt vanntrykk under leirmassene. Det medfører at det kommer opp en vannstrøm gjennom borehullet som tar med seg løsmasser ut i bekkeløpet, forklarer Øystein Bueie Holstad, senioringeniør i geoteknikk i Statens vegvesen.

En del av løsmassene har gått ut i Setnesbekken. Det skal ikke være snakk om negative konsekvenser på kort sikt, men dersom situasjonen skulle vedvare kan det potensielt skape en situasjon der bekken vil danne nye vannveier, og på sikt gjøre grunnen utrygg dersom nok løsmasser vaskes vekk.

Avslutter grunnboringer og jobber med å stanse vannlekkasjen

Vegvesenet ønsker ikke å fortsette arbeidet med grunnboringer av hensyn til eventuelle nye punkter med vannlekkasjer. Arbeidet med å fylle igjen hullet hvor det har blitt en lekkasje er allerede i gang.

- Borehullet som er ca. 23 meter dypt skal fylles igjen med fortetningsmasse som inneholder tilsetningsstoffer som skal hindre utvasking. Vi vil være på plass i noen dager både for å gjøre denne jobben, men også for å observere slik at vi er sikre på at lekkasjen stopper, sier Holstad.

Vil fraråde fjelltunnel-alternativet

Grunnboringsarbeidene som nå er stoppet er nødvendig for å kunne vurdere et alternativ med fjelltunnel for E136 Veblungsnes. Vegvesenet vil likevel gjennomføre en utredning av dette alternativet med det grunnlagsmaterialet vi har tilgjengelig.

- Vi vil legge fram en utredning for politisk behandling i Rauma kommune som planlagt, men siden grunnboringsarbeidet ikke kan fullføres kommer vi til å fraråde alternativet med fjelltunnel i denne rapporten, sier Rolf Arne Hamre, prosjektleder i Statens vegvesen.

Dette vil ikke påvirke det andre aktuelle alternativet, som er ny veg i dagen gjennom sandtaket på Veblungsnes.

- For dette alternativet har vi allerede utført nødvendige grunnboringer. I det som heter alternativ 4 i planarbeidet skal det bygges en ny veg i dagen med undergang for lokalveg til Veblungsnes ved Setnesgrova. Denne undergangen vil bli liggende i et område med stabile grunnmasser, og der vegen vil gå over områder med kvikkeleire kan vi stabilisere dette på en enklere måte ved bruk av motfyllinger og forsterkninger med kalksement, sier Hamre.

 

 

Kontaktpersoner:

For spørsmål om grunnboringsarbeidet, ta kontakt med Øystein Bueie Holstad på tlf. 404 55 374 eller e-post

For spørsmål om prosjektet E136 Veblungsnes eller planarbeidet, ta kontakt med Rolf Arne Hamre på tlf. 909 22 459 eller e-post

Løsmasser bestående av silt og leire har lekt ut i Setnesbekken.
Løsmasser bestående av silt og leire har lekt ut i Setnesbekken. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal