Ope folkemøte

— Det vart arrangert ope informasjonsmøte om planarbeidet torsdag 31. mai i kommunestyresalen på rådhuset i Rauma.