Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

E16 fra Rud til Wøyen er del av et stort og komplisert byprosjekt. Det er svært utfordrende grunnforhold og vi skal ivareta både Sandvikselva, trafikken på veiene og ikke minst beboere i området.

Prosjektet innebærer at det skal bygges ny firefelts motorvei fra Bærumsveien og opp til dagens rundkjøring på Vøyenenga, som skal fjernes. Alle eksisterende bruer på strekningen vil bli revet og det vil bli bygget nye bruer for E16.

Kryssene der E16 treffer Bærumsveien og Lommedalsveien, vil bli bygd om og tilpasset den nye vegen.

Da deler av det nye vegsystemet går over områder med svært dårlige grunnforhold, blant annet med kvikkleire, vil vegen bli fundamentert til fjell med nesten 1600 betongpeler og så skal det fylles ut med lette masser.

Prosjektet har skrevet kontrakt med Implenia Isachsen as og arbeidet starter opp i oktober.

I 2019 skal nye E16 fra Sandvika til Wøyen stå ferdig.

-Vi har ventet lenge på å starte opp denne delen av prosjektet, så nå gleder vi oss over å kunne sette spaden i jorda , avslutter Tom Heldal Larsen. 

Fra venstre: Prosjektleder May Bente Hiim Sindre, byggeleder Tom Heldal Larsen og kontrollingeniør Olav Bårdseth
Fra venstre: Prosjektleder May Bente Hiim Sindre, byggeleder Tom Heldal Larsen og kontrollingeniør Olav Bårdseth Foto: Benedicte Petersen
Aktuelt for fylke(r): Viken