Innkledningen av Bukkesteinshøgdtunnelen på E16 mellom Sandvika og Sollihøgda er nå kommet så langt at hele garderoben tas i bruk.

sprøytebetong på tunnelvegger
Påføring av sprøytebetong på PE-skum. (Foto: Atle Strøm)

Før prosjektet og entreprenøren Skanska tar en velfortjent sommerpause i fellesferien er omlag 500 av i alt 590 veggelementer i betong montert på tunnelveggene i den 800 meter lange to løpstunnelen. Det tilsvarer en total veggflate i tunnelene på 8800 kvadratmeter.

armering monteres i tunneltaket på isolasjonsmaterialet PE-skum
Armering monteres på PE-skum i tunneltaket. (Foto: Atle Strøm)

Videre har tunneltaket blitt påført 15.100 kvadratmeter med såkalt PE-skum, som er en viktig del av den omfattende vann- og frostsikringen. Tunneltaket er også kledd med 13.000 kvadratmeter med armering og vel 8000 kvadratmeter brannsikring og montering av armeringsstoler.

isolasjon med PE-skum festes i tunneltaket
PE-skum monteres i tunneltaket i Bukkesteinshøgdtunnelen. (Foto: Atle Strøm)

Entreprenøren Skanska tar anleggspause i fellesferien som starter om en drøy uke og fortsetter arbeidet med tunnelen i august. Bukkesteinshøgdtunnelen er en av to tunneler på E16 Bjørum-Skaret hvorav Sollihøgdtunnelen er den lengste på 3,4 kilometer. Her vil innkledningsarbeidet starte i 2024.

Den nye 8,4 kilometer lang motorvegen fra Bjørum i Bærum til Skaret i Hole skal etter planen åpne i 2025.

 

 

Aktuelt for fylke(r): Viken