Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fem måneder etter anleggsstart på ny firefelts E16 over Sollihøgda jobbes det på høytrykk og med framdriften i god rute.

Entreprenøren Skanska jobber nå på hele den 8,4 kilometer lange strekningen fra Bjørum nord for Sandvika i Bærum kommune til Skaret rett nord for Sollihøgda i Hole kommune. De har med seg Aas-Jakobsen til detaljprosjektering i denne totalentreprisen.

Over tre millioner kubikkmeter masser

I Nordlandsdalen ved nordenden av strekningen blir det lagt mellom 800.000 og 2.200.000 kubikkmeter masser til vegoppbygning og terrengtilpasning.

I hele prosjektet er det om lag 3 millioner kubikkmeter bergmasse som skal sprenges ut og vel 200.000 kubikkmeter jordmasser som skal flyttes på

To tunneler – fem store bruer

-Vi skal bygge en vegstrekning på totalt 8,4 kilometer firefelts motorvei som består av to tunneler på 3400 meter (Sollihøgdatunnelen) og 800 meter (Bukkesteinshøgdatunnelen). Det betyr at om lag halve vegstrekningen vil gå i tunnel, forteller delprosjektleder Øyvind Storløkken i Statens vegvesen.

Det skal bygges 5 bruer på E16 med lengder på 120 til 220 meter og i tillegg 2 kryssende bruer. Kontrakten med Skanska ble inngått i slutten av november 2020 på 3022 millioner, Vegvesenets til nå største kontraktsum i vanlige byggekontrakter.

Åpner sommeren 2025

Arbeidene startet straks etter påsken 2021. I de første 150 dagene med anleggsdrift har Skanska sprengt ut nesten 1 million kubikkmeter bergmasser.  Skanska holder fremdriftsplanen, og trafikkavviklingen på E16 over Sollihøgda fungerer godt med de etablerte rundkjøringene.

Senere i september i år planlegges første tunnsalve på Sollihøgdatunnelen. Den nye vegen er planlagt åpnet for trafikk i løpet av sommeren 2025.

Aktuelt for fylke(r): Viken