Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vi må fjerne forskalingskassettene fra støpingen av nordgående løp av Isielva bruer og må derfor stenge Skuitunnelen.

Foto av Isielva bruer
Vi kan ikke ha trafikk i nærheten av anleggsområdet mens vi fjerner forskalingskassettene fra nordgående løp av Isielva bruer, derfor må vi stenge Skuitunnelen. (Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen)

Stengningen varer fra tirsdag 23.5.23 kl 06:00 til onsdag 24.5.23 kl 20:00.

Begge løpene på  Skuitunnelen holdes stengt, det blir skiltet omkjøring som før.

I denne artikkelen kan du se kart som viser hvordan omkjøringen blir:

Slik blir omkjøringen når Skuitunnelen er stengt

Grunnen til at vi må stenge Skuitunnelen er at vi må benytte kraner som må stå på den eksisterende brua mens vi demonterer forskalingskassettene. Av trafikksikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke ha trafikk i nærheten av anleggsområdet mens vi utfører dette arbeidet.

Arbeidet kan gå raskere enn planlagt, og da vil vi selvfølgelig åpne Skuitunnelen så fort som mulig!

Forrige uke ble vi ferdige med siste støp på nordgående løp av Isielva bruer, noe vi feiret med hamburgerfest på brua. Les artikkelen Feiret siste støp og nye konstruksjoner med burgerfest på brua

Liten endring ved Avtjerna

Vi har utført en mindre trafikkomlegging på Avtjerna. Her er veien sideforskyvd litt, denne endringen vil vare fram til 3. juli. Dette har vi gjort for å kunne utføre grøftearbeid og vegoppbygging langs eksisterende E16. Det er skiltet godt på stedet, så følg skiltingen. Myke trafikanter ledes på en midlertidig gang- og sykkelvei.  

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken