Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det har skjedd mye i Bukkesteinshøgdtunnelen på E16 Bjørum-Skaret etter gjennomslaget i oktober/november i fjor. Snart legges første bærelag med asfalt.

vegoppbygging med forsterkningslag
Vegoppbygging med forsterkningslag og forkiling med knust asfalt. (Foto: Atle Strøm)

14. oktober i fjor var det gjennomslag i det første løpet i Bukkesteinshøgdtunnelen på E16 mellom Sandvika og Sollihøgda. Snaue tre uker senere var det gjennomslag i det andre løpet.

Dette har skjedd oktober 22 - mars 23:

-Den første uka etter gjennomslaget i fjor høst gikk med til nedrigging, fjerning av ventilasjonsanlegg og annet utstyr som ble benyttet under tunneldrivinga.

glad trio ved tunnelgjennomslag oktober 2022
Jubel og fiering av første gjennomslag på Bukkesteinshøgdtunnelen 14. oktober i fjor. F.v. Geir Brevik, May Bente Hiim Sindre og Lovisa König. Nå er arbeidene med oppbygging av tunnelen i full gang og snart legges første lag med asfalt. (Foto: Kjell Wold)

Tunnelen ble kontrollert for å vurdere om det var behov for ekstra sikring av berget. Deretter er dette rekkefølgen av aktiviteter som har pågått i tunnelen fram til nå, forteller byggeleder Trond Øygarden i Statens vegvesen.

Rensk av tunnelsåle

Først var det rensk av tunnelsåle for å få ut all gjenstående sprengstein og finstoff, samt kontroll på at det ikke er gjenstående sprengstoff.

bunnrensk starter oppbyggingen av tunnel etter gjennomslag
Bunnrensk er det første som gjøres etter gjennomslag, nedrigging og sikring. (Foto: Atle Strøm)

Deretter ble det fylt inn ny maskinkult som fundament og anleggsveg for videre arbeid med VA-grøfter og endelig vegoverbygning.

VA-arbeider

Neste aktivitet var legging av vannledning for framtidig brannvann, hydranter og vaskevann i tunnel. Plass for kummer var allerede sprengt ut og de ble satt ned på riktig sted.

bunnen av tunnelen - sålen fylles opp
Oppfylling av såle etter rensk. (Foto: Atle Strøm)

Isolasjon og trekkekummer

-Det vil være frostinntrenging i tunnelen vinterstid. For denne korte tunnelen på 800 m må hele VA-grøften isoleres gjennomgående i begge tunnelløp. Her har entreprenøren Skanska valgt å bruke leca som isolasjon over ledningene, forteller teknisk byggeleder Atle Strøm.

Legging av overvannsledninger og kummer
Legging av vann-drens, overvannsledninger og kummer (Foto: Atle Strøm)

For å stabilisere massene legges det fiberduk rundt isolasjonsmaterialet(leca) slik at det ikke skal blande seg eller bevege seg med øvrige steinlag. Trekkekummer for framtidig legging av trekkerør og kabler til det elektriske anlegget i tunnel er også satt ut. Der hvor kabler skal krysse under ny veg må disse trekkerørene også legges og støpes rundt.

isolasjon av vannledninbger og grøfter
Frostisolering med leca over vannledning og grøfter. (Foto: Atle Strøm)

Forsterkningslag og asfalt

-Nå har vi fått lagt ut vegoverbygning med forsterkningslag av 20/120 mm maskinkult som er grovknust og siktet av sprengstein fra fjellskjæringene langs den nye E16-traseen. Før asfalten skal legges må de komprimere og deretter legge ut forkilingslag av gjenbrukt asfalt.

vegfundament med fiberduk og trekkekummer
Avretting vegfundament, legging av fiberduk rundt leca og setting av trekkekummer for elektro. (Foto: Atle Strøm)

-Det som skjer den nærmeste tiden nå er legging av asfalt bærelag. Deretter kan øvrige innredningsarbeider i tunnelen starte opp, sier Øygarden.

Aktuelt for fylke(r): Viken