Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Deling av åpne data mellom Norges to største byggherrer skal sørge for god samhandling mellom byggherre og entreprenør.

De to byggherrene har nå signert en intensjonsavtale som innebærer at Bane NOR og Statens vegvesen skal kunne dra veksler av hverandres data og kunnskap som foregår i de enkelte prosjektene.

– Både Statens vegvesen og Bane NOR jobber med utvikling av digitale modeller og åpne data, ved å samarbeide kan vi utveksle kunnskap. Vi har felles mål, så dette er en vinn-vinn-situasjon, sier Morten Klokkersveen fra Bane NOR og Kjell Håvard Belsvik fra Statens vegvesen.

Strukturert digital informasjon gir gevinst for fremtidens byggeprosjekter

Statens vegvesen har i prosjektet E39 Stord – Os, bru over Bjørnafjorden utviklet «Bjørnafjorden Open Live Center» (BOLC), en del av arbeidet samsvarer med arbeidet prosjektet Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 (FRE16) har gjort i sitt tilsvarende arbeid i delprosjektet «Krav til informasjonsmodellering» (KIM). Fellesnevner for begge disse prosjektene er å å sikre entydige leveranser og strukturert informasjon for hele anleggets livsløp – fra prosjektering og bygging til forvaltning, drift og vedlikehold.

Statens vegvesen har fått internasjonal oppmerksomhet med BOLC-prosjektet og ble i år kåret til beste byggherre av BuildingSmart International for åpne data og bruk av ny teknologi for maskinlesbar håndbok V440 Bruregistrering.

Les om kåringen i artikkelen Vegvesenet vant pris i BuildingSmart International. 

Det at håndbok V440 nå er maskinlesbar gjør at det er mulig å forenkle og effektivisere arbeidsprosesser og den digitale informasjonsflyten mellom byggherre og entreprenører. Håndboka brukes både for bruer og veier, og den har blitt digital ved hjelp av Linked data og semantic web- teknologi. 

 

video

 

– Bedre kontroll på den digitale logistikken gir bedre sikkerhet og styring av byggeprosjektet. Alle komponentene vi integrerer og utvikler er i utgangspunktet åpne, og dermed tilgjengelige for andre som ønsker å bygge videre på dem. Vi som jobber med BOLC er glade for at Bane NOR og FRE16, nå ønsker å bygge videre på, og bruke BOLC for samhandling og byggherrestyring i FRE16-prosjektet. Vi ser frem til samarbeidet, sier Belsvik.

Digital arbeidsflyt gir «hel ved» i hele prosjektets livsløp

 – Som nevnt er det mange fordeler med at offentlige byggherrer nå tar et skikkelig grep for å lede an digitalisering av bransjen. Det at vi som byggherrer kan tilby bransjen mer anvendelig enhetlig informasjon og tydeligere bestillinger og krav til leveransene tror vi er et viktig skritt frem mot en fremtid hvor alle utbyggingsprosjekter, enten det er vei, bruer eller jernbane blir heldigitale helt fra planleggingsfasen til drift- og vedlikeholdsfasen, istemmer Belsvik og Klokkersveen.

Belsvik forklarer at digitale brutvillinger (digitale bruinformasjonsmodeller) gir en unik mulighet til å kunne føre all informasjon om brua videre over til drifts- og vedlikeholdsfasen, og at det er et unikt verktøy for å redusere risiko i byggeprosjekter. Digitale tvillinger gir bedre informasjonsflyt mellom offentlige og private virksomheter og reduserer risikoen for misforståelser.

 – God, tydelig og enhetlig informasjon er viktige risikoreduserende tiltak. Vi sparer både tid, penger og ikke minst sørger vi for kvalitetssikring av informasjon i sanntid. Det øverste målet for alt vi gjør er sikkerhet. Vi sørger på en måte for «hel ved» i hele verdikjeden i byggingen av konstruksjoner, poengterer han.

Økt konkurranseevne for næringslivet

Belsvik og Klokkersveen avslutter med å poengtere at en ekstra bonus med at byggherrene leder an med digitalisering av utbyggingsprosjekter er økt konkurranse for næringslivet:

 – Vi stiller stadig større krav til leverandørene av programvare for dataprogrammene vi bruker, så vi er på en måte med på å dytte utviklingen også i næringslivet ved å skape økt konkurranse og flere oppdrag for IT-aktørene. Vi som byggherrer stiller nye krav, men også bransjen og entreprenørene stiller krav slik at de er forberedt på å kunne levere de data vi krever i byggeprosjektene. Dette gir ringvirkninger til nye muligheter for andre anvendelser i markedet, når vi senere kan dele enda mer data åpent til utviklere.

Skjermbilde av den digitale signeringen.
Digital arbeidsflyt skal sikre god informasjonsflyt mellom byggherrene og entreprenørene. Intensjonsavtalen mellom Statens vegvesen og Bane NOR ble signert digitalt, på midten er Morten Klokkersveen og Kjell Håvard Belsvik (skjermbilde). Foto: Linda Grønstad