Tydelige anbefalinger i endelig forslag til statlig reguleringsplan

— Bane NOR og Statens vegvesens fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16 fikk over 300 høringsuttalelser til reguleringsplanen i 2018 og begynnelsen av 2019. Nå er endelig forslag til reguleringsplan sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Over 20 år med Ringeriksbanen

— Selv om Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 ble født i 2016, har to personer i prosjektet et mye lengre forhold til Ringeriksbanen.

Oversendelse av reguleringsplanen er utsatt

— Etter fremdriftsplanen skulle Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 overlevere endelig forslag til reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mars. Overleveringen er nå utsatt, og vil skje før utgangen av april.